Ana Sayfa  
Tarım

Tarım

Tarih : 03 Ekim 2011 - 12:57
Tarım İl ekonomisinde büyük etkisi olan tarımsal ürünler; buğday, tütün, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, fındık, çeltik ve sebzedir. Bafra ve Çarşamba ovaları toplam 122.410 hektarlık tarım alanına sahiptir. Yetişen sebzeler (domates,biber,kavun,karpuz)

1. Bitkisel Üretim

    1.1. Bitki Örtüsü

    1.2. Arazi Dağılımı 
           1.2.1. Tarım Arazisi Üretim Alanının Kullanım Durumuna Göre Dağılımı

    1.3. Tarla Ürünleri
           1.3.1. Yıllar itibariyle Tarla Ürünleri Üretimi (Ton)
           1.3.2. Önemli Ürünlerle İlgili Bilgiler
           1.3.3. Önemli Ürünlerin 2006 Yılı Ekiliş Alanları ve Yıllık Üretim Miktarları 

    1.4. Sebzecilik
           1.4.1. Yıllar itibariyle Sebze Ürünleri  (01.01.2007)

    1.5. Meyvecilik
            1.5.1. Yıllar İtibarı İle Meyve Ürünleri Üretimleri (Ton)
            1.5.2. İlimizdeki Meyve Ağaçlarının Üretim ve Verim Değeri (2006)

    1.6. Seracılık
            1.6.1. Seracılık Uygulamaları (2006)
            1.6.2. Sera Ekilişleri (2006)

    1.7. Tarımsal Mekanizasyon Araç-Gereç Durumu (2006)

    1.8. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (2006)

    1.9. Sulama
            1.9.1 Köy Hizmetlerince Sulanan Alanlar

    1.10. DSİ’ce Yürütülen Sulama Projeleri
              1.10.1. Büyük Su Projeleri
                           1.10.1.1.İnşaatı Süren Sulama Projeleri
                                           1.10.1.1.1. Bafra Ovası Sulaması I. Merhale Projesi
                                           1.10.1.1.2. Çarşamba Ovası Sulaması Ve Drenajı Projesi
                                           1.10.1.1.3. Vezirköprü  Projesi
                                           1.10.1.1.4. Ladik- Derinöz Projesi
                           1.10.1.2.Raporları Hazırlanmış Olup 2008 Yılı Yatırım Programına Yeni Teklif Edilen Projeler
                                           1.10.1.2.1. Büyük Su İşleri Projeleri
                                           1.10.1.2.2. Küçük Su İşleri Projeleri
              1.10.2. Küçük Su Projeleri
                           1.10.2.1. Samsun Merkez Taflan Göleti Sulaması
                           1.10.2.2. Samsun Havza Dereköy Göleti Ve Sulaması 
                           1.10.2.3. Samsun Havza Hacıdede Göleti Ve Sulaması
                           1.10.2.4 Samsun Vezirköprü Duruçay Göleti Ve Sulaması 
                           1.10.2.5. Samsun Yılandere Islahı Sel Kapanı

2. Hayvancılık

    2.1. Hayvan Varlığı
           2.1.1.Yıllar İtibariyle Küçükbaş-Büyükbaş Hayvan Varlığının Gelişimi(Adet/Yıl)
           2.1.2. Yıllar İtibariyle Kanatlı Hayvan Varlığının Gelişimi (Adet/Yıl)
           2.1.3. 2006 Yılı İlçeler Bazında Hayvan Varlığı

    2.2. Kümes Hayvancılığı
            2.2.1. Tavuk İşletmelerinin Faaliyet Durumları

    2.3. Arıcılık
           2.3.1. Yıllar İtibariyle Arıcılık Faaliyetinin Gelişimi

    2.4. Süt Sığırcılığı
            2.4.1. 2006 Yılı Süt Toplama Merkezleri ve Kapasiteleri

    2.5. Hayvan Sağlığı Çalışmaları
            2.5.1. Hastalık Mücadele Bilgileri (31 Aralık 2006)
            2.5.2. Küpeleme Faaliyetleri 2006
            2.5.3. Poliklinik Çalışmaları 2006
            2.5.4. Suni Tohumlama Çalışmaları 
            2.5.5. Tabii Tohumlama 
            2.5.6. Soy Kütüğü Çalışmaları

    2.6. Hayvansal Üretim

            2.6.1. Yıllar İtibariyle Kesilen ve Sağılan Hayvan Sayısı

            2.6.2. Yıllar İtibariyle Hayvansal Üretimler 

            2.6.3. Hayvansal Ürünler İthalat ve İhracat Verileri (2006)

            2.6.4. Tarım Ürünleri İthalat Hizmetleri ( 2006 )

            2.6.5. Tarım Ürünleri İhracat Hizmetleri (2006)

            2.6.6. Deniz Ürünleri İhracat Hizmetleri (2006)

            2.6.7. Hayvan Sevkleri (2006)(Adet)

            2.6.8. Hayvan Pazarı ve Borsa Bilgileri (2006)

            2.6.9. Su Ürünleri

                       2.6.9.1. Yıllar İtibariyle Su Ürünleri Varlığının Gelişimi (Ton/Yıl)

                       2.6.9.2. Su Ürünleri Üretim Miktarı (2006)

 

1. Bitkisel Üretim

 

1.1. Bitki Örtüsü

Genellikle dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan bölgede başlıca bitki örtüsünü orman ağaçları teşkil eder. Alaçam, Çarşamba, Kavak, Vezirköprü ve Ayvacık ormanları en önemlileridir. Orman ağaçları olarak pelit, çam, gürgen, meşe ve kayın ilk sıraları alır. Bunlardan başka kavak, söğüt, kestane, akasya ve çınar ağaçları da vardır. Karadeniz’e ayrı bir özellik veren bu bitki örtüsü yapılan yanlış ve yasak kesimler yüzünden bir hayli azalmıştır. Bölgedeki geniş meraların yanında özellikle Çarşamba Bafra ve Ladik ilçelerinde sazlık ve bataklıklar mevcuttur.

Bitki örtüsü yönünden oldukça zengin olan Samsun ‘da ormanların yanı sıra ovalarda da bağ, bahçe, çayır ve ekili alanlar önemli yer tutmaktadır. İlimizin önemli tarımsal ürünleri buğday, tütün, mısır, sebze, ayçiçeği, şekerpancarı, fındık ve çeltiktir. İlin toplam 455.324 hektarlık tarım alanının 112.098 hektarında sulu, 343.226 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır. İki önemli ova olan Bafra ovası 69.110 hektar ve Çarşamba ovası 53.300 hektarlık tarım alanına sahiptir.

 

1.2. Arazi Dağılımı 
                                                      
Arazinin Cinsi                               Alanı (Ha)                        Payı (%) 
Tarım Alanı                                    455.324                             47,5  
Ormanlık Alan                               358.107                             37,4
Çayır-Mera                                     33.721                                3,5
Tarım Dışı Arazi                            110.748                             11,6
Toplam                                           957.900                             100                           

 

1.2.1. Tarım Arazisi Üretim Alanının Kullanım Durumuna Göre Dağılımı (01.01.2007)

Tarım Çeşidi

Alanı (Ha)     

Payı (%)

Tarla Ziraatı, Nadas, Kavaklık

310.115

68,14

Meyvecilik

91.335

20,06

Sebze Üretimi

28.645

6,29

Tar.Elverişli olup Kullanılmayan arazi

25.092

5,51

Toplam

455.324

100

Kaynak:  Tarım İl Müdürlüğü

 

1.3. Tarla Ürünleri

İlimizde ekonomik bakımdan yetiştirilen 4 ana ürün buğday, mısır, çeltik, tütün ve Fındıkdır. Sanayi bitkisi olarak ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Çayır mera ve yem bitkileri ekilişlerinde Tarım Bakanlığının uygulamakta olduğu yem bitkileri desteklemeleri doğrultusunda artışlar olmuştur ve devam etmektedir. İlimiz tarla ürünleri bakımından oldukça uygun bir potansiyele sahiptir. Aşağıda başlıca tarla ürünleri yıllar itibariyle görülmektedir.

 

1.3.1. Yıllar itibariyle Tarla Ürünleri Üretimi (Ton)

 

2002

2003

2004

2005

2006

Tahıllar

799.215

712.910

701.327

710.359

786.322

Baklagiller

22.245

17.286

15.126

15.061

13.596

Endüstri Bitkileri

630.585

600.889

574.192

511.273

499.347

Yağlı Tohumlar

27.697

19.257

33.405

26.566

31.693

Yumru Bitkileri

60.422

59.636

60.925

60.434

51.930

Toplam

1.540.144

1.409.978

1.384.975

1.323.693

1.382.888

Kaynak:  Tarım İl Müdürlüğü

 

1.3.2. Önemli Ürünlerle İlgili Bilgiler

Buğday : İlimizde buğday üretimi aile ihtiyacı ve ticari amaçla yapılmakta olup, üretim daha çok iç kesimlerde yoğunlaşmıştır. Buğdayda tohumluk ihtiyacı Tarım İl Müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet 75, Momtchill, Gönen, Bezostia-1, Panda, Orso, Golia gibi sertifikalı tohumluk getirilerek karşılanmış, ayrıca çiftçiler tarafından temin edilmiştir. Buğday ekiliş alanı 137.825 ha olup yıllık üretim 459.177 ton  dur.

Mısır: İlimizde ekiliş zamanı olarak birinci ürün ve hububatla münavebeli bir şekilde ekilen mısır, dane üretimi ve slaj yapılarak hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. İlimizde üretimi yapılan mısır  tohumluğu olarak yüksek verimli hibrit tohumlar ile yöremizin mısırı olan Karadeniz Yıldızı ve Arifiye Slajlık,ZP-677,TTM-813 çeşitler kullanılmaktadır. İlimizde toplam mısır ekiliş alanı 53.496 ha olup, toplam yıllık dane üretimi 205.037  ton’ dur.

Çeltik: İlimizde 9 ilçede çeltik ekimi yapılmakta olup, özellikle Terme, Bafra, Alaçam, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde yoğunlaşmıştır. İlimizde çeltik üretiminde kesik sulama yöntemi kullanılmaktadır. Çeltik ekimi genelde ruhsatlıdır. İlimizde toplam olarak  10.091 ha  alanda  yıllık ortalama 80.607 ton çeltik üretimi yapılmaktadır.

Tütün: Samsun’da 12.400 hektar alanda 11.930 ton tütün elde etmektedir. Tütünün Merkez, Bafra, Tekkeköy, Alaçam ilçelerinde yoğun olarak tarımı yapılmaktadır. Tütünün alıcısı tüccar ve devlet adına tekel iken destekleme alımlarına Yeni 3.1.2002 tarih ve 4733 sayılı Tütün Yasası ile 2002 üretim yılından itibaren son vermiştir.

 

1.3.3. Önemli Ürünlerin 2006 Yılı Ekiliş Alanları ve Yıllık Üretim Miktarları  

Çeşidi

Ekim Alanı(Ha.)

Ekim Yüzdesi

Yıllık Üretim(Ton)

Yıllık Üretim(%)

Buğday

139.825

44,36

459.177

22,70

Mısır(dane)

36.521

11,59

205.037

10,14

Cetlik

10.091

3,20

80.607

3,98

Tütün

12.400

3,93

11.930

0,59

Şeker Pancarı

11.228

3,56

487.365

24,09

Ayçiçeği

9.045

2,87

24.050

1,19

Kuru fasulye

15.340

4,87

9.336

0,46

S.Mısır

15.945

5,06

387.905

19,18

Fiğ(ot)

31.904

10,12

195.036

9,64

Diğerleri

32.873

10,44

162.446

8,03

036905Toplam

315.172

100

2.022.889

100

Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü 2006

 

1.4. Sebzecilik

İlimizin Bafra ve Çarşamba ovalarında geniş alanlarda sebzecilik yaygın olarak yapılmaktadır. En fazla üretimi yapılan sebzeler domates, biber, hıyar, patlıcan, ıspanak, fasulye, kabak, lahana, pırasa, karpuz ve kavundur. Toplam 28.645 ha alanda sebze tarımı yapılmaktadır.

Ayrıca, plastik sera ve yüksek tünellerde son yıllarda artan bir oranla sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Mevcut örtülü alan 13.778 dekardır. İlimizde yoğun olarak yetiştirilen sebze türlerinin değerlendirilmesi ve pazarlamasında sorunlar çıkmaktadır. Bunun için konserve ve şoklama tesisleri kurulması gerekli görülmektedir.

Başlıca üretimi yapılan sebzelerin 2006  yılı üretimleri şöyledir:

Domates: 247.978 ton
Biber: 185.166 ton 
Lahana: 184.048 ton 
Hıyar: 68.221 ton 
Karpuz: 111.406 ton 
Taze fasulye: 85.320 ton

 

1.4.1. Yıllar itibariyle Sebze Ürünleri  (01.01.2007)

Ürün çeşidi

Yıllar

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Yap.yenen sebze

235.168

237.431

248.899

244.671

241.017

208.525

200.627

Baklagil sebzeler

5.435

6.059

7.054

6.811

12.542

12.465

11.995

Mey.Yenen seb.

938.820

1.033.342

1.004.320

933.301

847.423

875.923

838.598

Yumru ve kök seb.

3.916

4.366

4.578

4.539

4.160

6.380

10.297

Toplam

1.183.339

1.281.198

1.264.851

1.189.322

1.105.142

1.103.293

1.061.517

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 2006

 

1.5. Meyvecilik

İlimizde 91.335 ha alanda kapama meyvecilik üretimi yapılmaktadır. Bu kapama alanının 87.819 hektarı fındık alanıdır. Fındık üretimi Merkez, Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Tekkeköy, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ve Asarcık ilçelerinde yapılmaktadır. Yine kapama olarak Merkez ve Çarşamba ilçelerinde şeftaliüretimi yapılmakta ve önemli gelir kaynağı oluşturmaktadır. Diğer meyve ürünlerinin yetiştiriciliği dağınık ağaç şeklinde yapılmaktadır. İlimizde 87.866 ha fındık bahçesi olup 107.298 ton fındık üretimi yapılmaktadır.589.672meyve veren Şeftali ağacından 28.146 ton üretim gerçekleşmiştir.341.710 meyve veren elma ağacından13.063 ton, 202.418 meyve veren armut ağacından 8.045 ton, meyve üretimi gerçekleşmiştir.

Ülkemizde üretimi iç tüketimle eritilmeyecek miktarlara ulaşan ürünlerin en önemlisi Fındık tır. Fındık ekim alanlarını daraltılması ve bu alanlarda tüketimi ve ihracatı mümkün diğer ürünler yetiştirilmesi mümkündür. Çarşamba ve Terme ovalarında taban arazilerde yetiştirilen fındığın yerine alternatif ürünler yetiştirilebilir. 3438 sayılı yasa ile fındık alanlarında alternatif ürün çalışmaları başlatılmıştır. Yasaya göre Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçeleri dışında kalan yerlerde fındık dikilmesi yasaktır. Anılan ilçelerde ise % 6 dan aşağı ve 750 rakımdan yüksek yerlerde fındık dikimi yasaktır. Son yıllarda ova arazilerinde fındık tarımı yapılan alanlar hızla artmıştır. 1. 2. 3. Sınıf arazilerde fındık tarımı yapılmaktadır. Bu alanlarda mısır, çeltik, soya, Şekerpancarı, tüm sebze çeşitleri, bazı köylerde meyvecilik, plastik seralarda örtü altı yetiştiriciliği yapılabilir.

Çarşamba ovasında; 24.078 ha arazide fındık tarımı yapılmaktadır. 2006 yılı maliyetlerine göre 1 dekar fındık bahçesinden elde edilecek net gelir yaklaşık -90 YTL. Civarındadır. Aynı alanda şeftali bahçesinden 431 YTL, karpuz yetiştiriciliğinden 577 YTL, domates yetiştiriciliğinden 760 YTL. net gelir elde edilebilir.

 

1.5.1. Yıllar İtibarı İle Meyve Ürünleri Üretimleri (Ton)

Ürün Çeşidi

Yıllar

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Yumuşak Çekirdekli

26.088

23.804

27.512

25.431

24.676

24.469

22.410

Taş Çekirdekli

27.477

28.458

27.071

32.722

11.305

31.646

36.567

Sert kabuklular

47.320

76.561

44.773

56.435

17.105

77.563

110.636

Üzümsü meyveler

6.860

7.707

7.722

8.269

8.171

7.638

7.031

Toplam

107.745

136.528

107.078

122.857

61.257

141.316

176.644

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

1.5.2. İlimizdeki Meyve Ağaçlarının Üretim ve Verim Değeri (2006)

Meyve

Alan (ha)

Ağaç Sayısı

Üretim (ton)

Verim (kg/ağ)

Meyve

Alan
(ha.)

Ağaç  Sayısı      

Üretim (ton)

Verim (kg/ağ)

Armut

54

202.418

8.045

45

Fındık

87.866

42.105.155

107.298

2

Şeftali

1.652

589.672

28.146

40

Elma

257

3324.630

13.063

40

Kivi

69

13.050

429

20

Ceviz

995

107.325

2.716

40

Üzüm

5

1000

1318

15

Vişne

110

31.425

937

30

Ayva

6

52.275

787

30

Kest.

-

27.000

602

25

Erik

15

135.550

3.245

30

İncir

13

59.840

2.148

40

Kızılcık

-

97.810

1.055

10

Nar

2

9.487

198

20

Kiraz

133

95.250

3.178

45

Dut

-

47.510

1.413

30

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 
       
Not: Ağaç sayısı sütunu doldurulurken meyve veren ağaç sayısı göz önüne alınmıştır. Alan sütunu doldurulurken kapama meyve bahçe alanları göz önüne alınmıştır.

 

1.6. Seracılık

200 m2 plastik serada bir mevsimde iki ürün alınır. İyi bir pazarlama koşulu ile 200 m2 den 2. 000 YTL. gelir elde edilebilir.

 

1.6.1. Seracılık Uygulamaları (2006)

İlçe Adı

Köy Sayısı

Toplam Sera Alanı
m2

Seracılık yapan işletme sayısı

Merkez

8

3.995

9

Alaçam

4

5.800

33

Asarcık

-

-

-

Ayvacık

-

-

-

Bafra

32

1.310.000

160

Çarşamba

58

8.750.000

4.118

Havza

10

2.316

14

Kavak

20

5.600

40

Ladik

1

480

4

19 Mayıs

7

3.720

15

Salıpazarı

6

9.800

20

Tekkeköy

15

24.600

60

Terme

30

830.500

850

Vezirköprü

15

13.500

29

Yakakent

3

4.000

27

Toplam

209

10.964.311

5.379

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

 1.6.2. Sera Ekilişleri (2006)

Yapılan seracılık türü cam olan alan 2 da, üretim miktarı 19 ton’dur.Plastik sera alanı 8.269 da, üretim miktarı 77.839 ton ve Alçak tünel, yüksek tünel seralarının alanı 5.507 da, üretim miktarı 30.603 ton’dur.Toplam sera yapılan alan 13.778 da, üretim miktarı 108.461 ton’dur.

Yapılan Seracılık
Türü ve Yetiştirilen Ürünler

Alan
(Da)

Üretim Miktarı
(Ton/Kg/.../Yıl)

Cam

2

19

Plastik Sera

8.269

77.839

Alçak tünel, Yüksek Tünel

5.507

30.603

Toplam

13.778

108.461

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

1.7. Tarımsal Mekanizasyon Araç-Gereç Durumu (2006)

Tarımsal mekanizasyon araç-gereçlerinden karabasan sayısı 1.923 adet, Tarktör Pulluğu 31.082 adet, Tırmık 27.364 adet, Merdane 579 adet, Ekim Makinası(Mibzer) 715 adet, Pülvarizatör 17.566 adet, Atomizör 2.559 adet, Yağmurlama Tesisi 4.108 adet, Biçerdöver 266 adet, Sap döver 5.882 adet, Balya makinası 467 adet, Biçer bağlar 602 adet,H.Pulluğu 17.285 adet, Kültivatör 4.520 adet, Toprak Frezesi 2.092 adet, Çapa makinesı 552, Gübre dağıtıcısı 3.241 adet, Tozlayıcı 1.270 adet, Motopomp 4.650 adet, Orak makinası 2.928 adet, Ara çapa makinası 2.768 adet,Tırpan 968 adet, Su Tankeri 15.205 adet, Traktör ise 34.232 adet’tir.
                                                                  


CİNSİ

SAYISI

CİNSİ

SAYISI

Karasaban

1.923

H.Pulluğu

17.285

Traktör Pulluğu

31.082

Kültivatör

4.520

Tırmık

27.364

Toprak Frezesi

2.092

Merdane

579

Çapa makinası

552

Ekim Makinası (Mibzer)

715

Gübre dağıtıcı

3.241

Pülvarizatör

17.566

Tozlayıcı

1.270

Atomizör

2.559

Motopomp

4.650

Yağmurlama tesisi

4.108

Orak Makinesi

2.928

Biçerdöver

266

Ara Çapa Makinesi

2.768

Sap döver

5.882

Tırpan

968

Balya makinası

467

Su Tankeri

15.205

Biçer bağlar

602

Traktör

34.232

 Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü

 

1.8. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (2006)

İlçe Adı

Tarımsal Kalkınma Koop.

Pancar Ekicileri Koop.

Su Ürünleri Koop.

Sulama Koop.

Toplam

Merkez

3

1

2

-

6

Alaçam

2

-

-

-

2

Asarcık

1

-

-

-

1

Ayvacık

2

-

-

-

2

Bafra

13

-

6

1

20

Çarşamba

5

-

-

-

5

Havza

8

-

-

8

16

Kavak

1

-

-

-

1

Ladik

2

-

1

1

4

19.May

1

-

3

-

4

Salıpazarı

3

-

-

-

3

Tekkeköy

2

-

-

-

2

Terme

3

-

1

-

4

Vezirköprü

17

-

1

6

24

Yakakent

-

-

1

-

1

Toplam

63

1

15

16

95

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

1.9. Sulama

İlimizin 455.324 hektarlık tarım alanının modern anlamda sadece % 24,62 lük bir kısmında sulu tarım yapılmaktadır. Bu durum çizelge olarak aşağıda gösterilmiştir.

Tarımsal Arazinin Sulama Durumuna Göre Dağılımı
Tarım Arazisi                        Alanı (Ha)                           Payı (%) 
Sulu                                       112.098                               24,62
Susuz                                     343.226                               75,38
Toplam................................. 455.324............................... 100

 

1.9.1. Köy Hizmetlerince Sulanan Alanlar

Yerleşim Adı

Alan (ha)

 

Yerleşim Adı

Alan (ha)

Alaçam

634

 

Havza

1.140

Merkez

110

 

Yenice

31

Yakacık

61

 

Bekdiğin

100

Soğukçam

5

 

Beyköy

30

Yakakaent

126

 

Çamyatağı

30

                  Yenice-Doyran

300

 

Dereköy

50

Klavuzlu

32

 

Ekinpınarı

11

Bafra

1.814

 

Kaleköy

73

Örencik

135

 

Kamlık

77

Kanberli-İlyaslı

150

 

Kargaköy

6

Kolay

150

 

Kemaliye

9

Mardar

500

 

Kocapınar

44

Kuşlağan

63

 

Musmulağaç

125

Dedeli

291

 

Ilıca

146

Doğankaya

190

 

Kargaköy Göleti

55

İkizpınar

335

 

Aşağı Yavucak

 

Ladik

1.361

 

Güvercinlik Göleti

60

Ağcakaya

10

 

Hurdaz Göleti

86

Akpınar

13

 

Kuşkonağı-Ereli G

67

Akyar

65

 

Sivrikise Göleti

140

Budakdere

10

 

Kavak

678

Çıkı

120

 

Ahırlı

45

İbi- Salur- Ahmetsaray

500

 

Değirmencili

50

Kızoğlu- Tatlıcak

70

 

Alaçam

46

Köseoğlu

77

 

Artıklı-Sıralı

15

Küpecik

54

 

Aşağı Çirişli

77

Merkez

30

 

Büyük Çukur

60

Meşepınarı

60

 

Celalli

40

Yumaklı-Ermen-Cüreman

66

 

Çakallı

15

19 Mayıs G.

196

 

Emirli

31

Vezirköprü

2.676

 

Köseli

67

Öerncik

10

 

Küçük Çukur

10

Ahmet Baba

11

 

Mahmutbeyli

14

Aşağı Darıçay

120

 

Tatarmuslu

97

Aşağınarlı

20

 

Tepecik

14

Avdan

11

 

Çarşamba

763

Çalköy

480

 

Yeşilyurt

35

Danabaş

122

 

Aşağı Musalla

28

Darıçay

56

 

Köklük

50

Kabalı

10

 

Kurtahmetli-Boyacalı

650

Karaköy

18

 

Tekkeköy-Gökçekaraoğlan

71

Kargucak

12

 

Terme-Kocaman-H.mescit

374

Kılıçgüney

422

 

Merkez

960

Susuz

46

 

Taflan

51

Tahtaköprü

77

 

Ahırlı-Derecik

200

Tatarkale- Şerifali

100

 

Antyeri

23

Adatepe

389

 

Ballıca

100

Aşağınarlı G.

190

 

Derebahçe

50

Yukarınarlı G.

270

 

Kesirli

34

Bahçekonak G.

192

 

Yeşil Köy

322

İncesu G.

120

 

Dereler

130

Genel Toplam

10.471

 

Gelemen

50

     Kaynak: İl Özel İdaresi  01.01.2006

1.10. DSİ’ce Yürütülen Sulama Projeleri

1.10.1. Büyük Su Projeleri

1.10.1.1. İnşaatı Süren Sulama Projeleri

Sayfa Başı

1.10.1.1.1. Bafra Ovası Sulaması I. Merhale Projesi   

Samsun ili Bafra ilçesinde yer alan proje ile Derbent barajında depolanan sudan yararlanılarak Bafra ovasında 47 727 hektar arazinin sulanması öngörülmüştür. Proje kapsamında yeralan ve 14 279 hektar alanın sulanmasını sağlayacak olan Bafra Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım İnşaatı 15.01.1991 tarihinde 1990 yılı birim fiyatları ile 80 000 YTL keşif bedeli üzerinden (Bİ) olarak ihale edilmiştir. En son 27 Eylül 2000 tarihinde Bakanlık Makamından alınan 5215 sayılı %139,99 ‘luk keşif artışı ile I.keşif 191 993 YTL’ye çıkartılmıştır. İhale muhtevasındaki başlıca iş kalemleri, 19,7 m3/s başlangıç debili ve (35+24) km boyundaki ana kanal, 86 km yedek kanal, 390 km tersiyer, 82 km drenaj kanalı temizliği,  156 km yedek drenaj kanalı, 337 km tersiyer drenaj kanalı, 3 666 m’si Bafra şehir geçişi olmak üzere 5 662 m galeri, toplam 980 m boyda 3 adet sifon, 43 adet köprü, 35 adet sel geçiti, 5 adet şüt ve 4 adet drenaj pompası inşasıdır. Yapılmakta olan  sulama şebekesi kanalet ağırlıklı olmak üzere, klasik sistemi de bulunan karma sistemde inşa edilmektedir.  Projenin su kaynağı, inşaatı 1990 yılında bitirilen Derbent Barajı rezervuarı olup, ana kanala su Derbent HES kuyruk suyundan direkt olarak alınmaktadır.

Sulama şebekesinin ihtiyacı olan kanaletleri üretecek 4 350 m² kapalı, 140 000 m² açık alana sahip fabrika önceki yıllarda kurulup faaliyete geçirilmiştir.

3 666 m lik Bafra şehir geçişi kapalı galerisini de içine alan 35 km lik S1 ana kanalının galeri dahil 26,3 km lik bölümü ile S1 in km:12+118 den ayrılan 24 km boydaki S2 ana kanalının 22,5 km sinin betonlama çalışmaları bitirilmiştir.

14 279 hektarlık alanı kapsayan 1. Kısım İnşaatı nın 11 300 hektarlık bölümünün kat i projesi tamamlanmış ve 29 km‘lik yedek sulama kanalının 22 km’si , 258 km drenaj kanalının 173 km si, 316 km lik kanalet şebekesinden 222 km si tamamlanmıştır.

2006 yılı sonu itibariyle 9 000 ha alan fiilen sulama yapılabilecek duruma getirilmiştir.

Öte yandan Kızılırmak nehir yatağının Karadeniz ile birleştiği noktada oluşan oyulmanın sulama sistemindeki drenaj kanallarının mansaplandığı  kuşaklama kanalına kadar ulaşması üzerine DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi tarafından yapılan model deneyleri doğrultusunda BDT-1 kuşaklama (tahliye) kanalını Karadeniz kıyı oyuntularından korumak amacı ile bir seri mahmuz  projelendirilmiş, bunlardan M1, M2, M3 mahmuzları inşa edilmiş, Kızılırmak nehri ağzının Karadeniz le birleşimini düzenleyen Batı ve Doğu mahmuz inşaatları tamamlanmıştır. Bu kapsamda M1 mahmuzundan doğuya doğru 5 adet mahmuz (M4, M5, M6, M7, M8) daha inşa edilmiştir.
Projenin en önemli ana tahliye kanalı olan Boytar kanalında ıslah çalışmalarına başlanmış, toplam 7 625 m olan projeli bölüm ikmal edilerek, Boytar tahliye kanalı üzerinde 5 adet yol geçişi yapılmıştır.

Koşuköy mevkiinde BDT-1 kuşaklama  kanalının denize tahliyesi için gerekli olan Sağ P-1 pompa istasyonu tamamlanmıştır.

2007 yılı ödeneği ile 1 000 ha alan sulamaya açılacaktır. 3 milyon YTL ek ödenek temin edilmesi durumunda BDT-2 kuşaklama kanalı ve üzerindeki sanat yapıları ikmal edilecektir.

Sulama sahasının kuzeydoğusundaki alt sınırı olan BDT-2 tahliye kanalının güzergahı Ramsar ve sit alanları sınırlarına yakın olduğu için inşaat aşamasında çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarca zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.

En son, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2007 tarih ve 441 sayılı yazısında; “Yapılması düşünülen kuşaklama kanalının tarımdan dönen suların yanı sıra deltaya yüzey akışla gelen suyu da keseceği, aynı zamanda delta içerisinde yüzeyde biriken suyun da kanalla birlikte drene edilebileceği, projenin Kızılırmak Deltası hidrolojik yapısına olabilecek etkilerini içeren bir raporun Çevre Bakanlığına sunulması, konunun gerekirse Ulusal Sulak Alan Komisyonunda görüşülmesinin sağlanacağı” belirtilmiştir.

Bu nedenle ; BDT-2 kuşaklama kanalında herhangi bir çalışma yapılamamakta olup, iş programında önemli aksamalar meydana gelmektedir.

2007 yılı fiyatlarıyla projenin maliyeti 240 milyon YTL dir. Bugün itibari ile 150  milyon YTL  harcama yapılmıştır.

Bafra Ovası Sulaması I. Kısım inşaatını bitirebilmek için 90 milyon YTL ödeneğe ihtiyaç vardır. 4 yıllık periyot içerisinde (2008-2011) ortalama her yıl  20 milyon YTL ödenek tahsis edilirse inşaat tümüyle tamamlanmış olacaktır. Bu durumda parasal gerçekleşme %63, fiziki gerçekleşme %70 civarındadır. 

Projenin bir diğer ünitesi olan Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması İnşaatı 1996 yılında 3,6 milyon YTL  keşif bedeli üzerinden ihale edilmiştir. Ovanın sol sahilindeki 19 122 ha tarım alanının tamamının sulanmasını amaçlayan bu inşaatta da ana kanal inşaatına başlanmıştır. Ana kanalın toplam uzunluğu 52,415 km dir.

Fiilen 1998 yılında başlanan inşaatta, sol sahil ana kanalının km:1+320 noktasından itibaren dik duvarlı kanal şeklinde başlanılan imalat ve inşaat çalışmaları sonucunda km:6+691 noktasına kadar ulaşılmış, 2006 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle çalışma yapılmamıştır. Ancak sol sahil sulama sahasında Bafra İlçesine ait 13 köy Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından toplulaştırma programına alınmış olup toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Ekim 2005’te ihalesi yapılan toplulaştırma işinde yer teslimi Aralık ayında yapılmıştır.

2007 yılı için tahsis edilen 1 milyon YTL ile toplulaştırma çalışmaları tamamlanmak üzere olan 625 ha’lık tarım alanında sulama şebekesi inşaatına başlanacaktır. Ödenek yetersiz olduğundan inşaat yavaş ilerlemektedir. Ayrıca Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü tarafından yeni başlatılan toplulaştırma çalışmaları da bu kısmın ödenek imkansızlıkları nedeniyle çok yavaş ilerlemektedir.

Sol sahil için 7 milyon YTL ek ödenek sağlandığı takdirde 370 ha tarım alanı sulamaya açılacak ve 3 200  m ana kanal inşaatı tamamlanacaktır.

19 122 ha Bafra ovası sol sahil sulaması  inşaatına 2008 yılından itibaren 6 yıllık bir periyot içerisinde ortalama  25 milyon YTL ödenek sağlanırsa iş 2013 yılında tümüyle ikmal edilerek tamamen sulamaya açılmış olacaktır. Bafra ovası sol sahil sulaması 160 milyon YTL lik bir projedir. 2006 yılı sonu itibariyle toplam 10,5 milyon YTL harcama yapılmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşme %6 dır.

Sağ sahilde ana kanal altında kalan ve S1 Ana kanalından su alacak olan  toplam 7 661 ha’lık Martıkale ve Karaköy pompaj sulaması 2001 yılı programına girmesine rağmen yeterli ödenek tahsis edilmediğinden bu sene de ihale edilemeyecektir.

Şubat / 2006 yılı içinde doğalgaz darlığına bağlı olarak HES lerden tam kapasite enerji üretimi talimatı sonucu 4 türbinin çalıştırılması ile yatağa bırakılan 700 m3/s su Bafra ovasında taşkınlara sebebiyet vermiş ve bunun sonucu  maddi zararlar meydana gelmiştir.

Bafra ovasının taşkınlardan korunması için   Kızılırmak Seddelerinde eksik kalan 6 500 m’lik bölümün ( çift taraflı 2 x 6 500 = 13 000 m ) acilen tamamlanması gerekmektedir. Bunun için proje çalışmalarına devam edilmektedir.Proje maliyeti belirlendikten sonra  Kızılırmak Seddelerine  yeterli ödenek temin edilerek ihale edilmesi gerekmektedir. 

 

1.10.1.1.2. Çarşamba Ovası Sulaması Ve Drenajı Projesi

Proje ile Samsun ili Çarşamba ovasında toplam 82 707 hektarlık tarım alanının sulanması ve drenajı, 15 MW kurulu gücündeki Kumköy HES  ile 96 milyon kilowatsaat enerji üretilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında Sağ Sahil Yüzeysel Drenajı, Sol Sahil Yüzeysel Drenajı, Kumköy Regülatörü ve Sağ Sahil Sulaması I.Kısım İnşaatı, Sağ Sahil II.Kısım Yüzeysel Drenajı,  2 m Kotu Altı Arazilerin Pompalı Drenajı, Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım İnşaatı, Sol Sahil Sulaması İnşaatı yer almaktadır. Bu işlerden Sağ Sahil Yüzeysel Drenajı  İnşaatı 1992 yılında, Sol Sahil Yüzeysel Drenajı İnşaatı 1993 yılında, Kumköy Regülatörü ve Sağ Sahil Sulaması I. Kısım İnşaatı 1994 yılında ve  Sağ Sahil 2.Kısım  Yüzeysel Drenajı İnşaatı ise 1996 yılında ihale edilmiş olup inşaatlar halen devam etmektedir. 2 m kotu altı arazilerinin pompalı drenajı, Sa Sahil Sulaması 2.Kısım İnşaatı ile Sol Sahil Sulaması İnşaatınında ihaleleri henüz yapılamamıştır.

16 000 ha`lık Çarşamba Ovası Sağ Sahil Yüzeysel Drenaj inşaatı  2002 yılı sonu itibariyle tümüyle ikmal edilmiş ve hizmete alınmıştır.Çarşamba Ovası Sol Sahil Yüzeysel Drenajı inşaatında; Samsun-Ordu karayolunun güneyinde kalan bölümde 15 000 ha alanın drenajı kısmen sağlandı.

2006 yılı sonu itibariyle 28,5 km ana drenaj kanalı, 105,5 km yedek drenaj kanalı, 122,6 km tersiyer drenaj kanalı açılmış, 12,8 km mevcut drenaj kanalı temizliği ve 27 km stabilize kaplama yapılmış, ayrıca Yeşilırmak boyunca 650 m harçlı kargir kıyı koruma duvarı ile      16 800 m tahkimatlı sedde ve kanallar üzerinde 299 adet sanat yapısı (menfez ve kavşut) inşa edilmiştir.

2007 yılı ödeneği 300 000 YTL  olup, kamulaştırma sorunları ve yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle ek ödenek ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu sorunlar giderildiğinde, 3 yıllık periyot içerisinde (2008 - 2010) ortalama   5’ er milyon YTL ödenek tahsis edilirse iş tümüyle ikmal edilecektir. Projenin toplam maliyeti  60 milyon YTL olup bugün itibariyle  45 milyon YTL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme % 70, fiziki gerçekleşme % 70 civarındadır.

Çarşamba Ovası Sulaması için ovanın her iki sahiline su çevirecek ana yapı olan Kumköy regülatörünün ve ova sağ sahildeki 20 000 ha tarım alanının sulama şebekesi inşaatını öngören  “Kumköy Regülatörü ve Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım İnşaatı” işinin  ihalesi 1994 yılında yapılmış olmasına ve işe başlanmasına rağmen ihalenin mahkemelik durumu nedeni ile daha işin başlangıcında iken  inşaatı durdurulmuş olduğundan  1997 yılı sonuna kadar bu ihale muhtevasından herhangi bir iş yapılamamıştır.  1997 yılı sonunda ihtilaf konusu sulh yolu ile çözüme kavuşturulmuş ve inşaata 1998 yılında yeniden başlanmıştır. Ancak, o yıl da ödenek yetersizliği nedeni ile önemli bir iş gerçekleştirilememiştir. 1999 yılında ise Kumköy Regülatörü bünyesinde yapılacak olan Kumköy HES dolayısıyla bu inşaatımıza enerji sektöründen önemli ölçüde ödenek sağlama imkanı doğunca regülatör inşaatına hız verilmiştir. Öncelikle regülatörün oturacağı sahada temel ve zemin   araştırmaları yapılmış ve zeminde kesişen fore kazıklı geçirimsizlik perdesi ve jet – grout  sistemi ile taban sızdırmazlığının sağlanmasına karar verilerek bu inşaata başlanmıştır.

2006 yılı sonu itibariyle regülatör ve santralde  70 000 m³ beton imalatı yapılarak % 90 fiziksel gerçekleşme düzeyine ulaşılmış, dolusavak radyal kapak ve kaldırma tertibatı ile HES batardo kapakları tamamlanmıştır.

Sağ Sahil ana kanalının 1 500 m lik bölümünde beton duvar inşaatı tamamlanmış, ayrıca 2 700 m drenaj kanalı açılmıştır.

Kumköy Regülatörü ve HES de;  regulatörün %90 ı ,  santral binasının % 60 ‘ı tamamlanmıştır. Daimi teçhizat EPDK tarafından ihale edilerek, su kullanım hakkı anlaşması imzalanmıştır. Bu nedenle regülatör inşaatının en geç 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Sulama şebekesinde 1 500 m ana kanal inşaatı tamamlanmıştır.

Çarşamba Ovası Sağ Sahil  2. Kısım Yüzeysel Drenajı İnşaatı işinde 2006 yılı sonu itibariyle 118 km drenaj kanalı kazısı, 6 600 m Terme Çayı ıslah seddesi ve taş tahkimatı, 1 adet menfez yapılarak 7 250 ha alanın drenajı sağlanmıştır.

Kamulaştırma ödeneği ihtiyacının ,yapım için gerekli ödenek ihtiyacından 5-6 kat daha fazla olması nedeniyle iş programında önemli aksamalar meydana gelmektedir. (1 km drenaj kanalı için 13 500.- YTL inşaat, 90 000.- YTL kamulaştırma ödeneği gerekmektedir.)

İşin 2007  yılı birim fiyatlarıyla toplam  maliyeti 15 milyon YTL olup bugün itibarıyla 6 milyon YTL harcanmıştır 3 yıllık bir periyot  içerisinde (2008-2010) ortalama  3 milyon YTL ödenek sağlanırsa iş tamamen ikmal edilecektir. Fiziki gerçekleşme %40, nakdi gerçekleşme %35 ‘dir.

Çarşamba Ovasında +2 m kotu altında 17 000 ha arazi bulunmaktadır. Halen ovada açılmış ana drenaj veya sulama şebekesi gereği olarak önümüzdeki yıllarda açılacak olan yedek drenaj kanallarından intikal eden ve ayrıca yörenin iklimi gereği oldukça sık vuku bulan taşkınlar dolayısıyla gelen aşırı miktardaki suların bir an önce denge deşarjı için mansap şartı sağlayacak ve ovanın alt kesimlerindeki tarım arazilerini uzun süren göllenmelerden koruyacak olan tek çözüm olarak 2002 yılına yeni iş olarak 12 milyon YTL toplam keşif 1 000 YTL yılı ödeneği olarak (Bİ) proje muhtevasına alınmış ve ödenek yetersizliğinden bugüne kadar ihale edilememiştir. 

Proje yapımı ihalesi 2004 yılında yapılan ve Çarşamba Ovası Drenajı için hayati önem taşıyan 2 m kotu altı arazisi pompalı drenajı işinin 2008 yılında ihale edilerek 4 yıl içinde bitirilmesi programlanmıştır.

2007 yılı ödeneği 10 milyon YTL dir. Bu ödenekle  regülatör inşaatı ile santral binası tamamen bitirilerek keşif bedeli kadar iş yapılmış olacaktır. Regülatör ile inşa edilen ana kanalın bağlantısını sağlayacak Yeşilırmak geçiş yapısı ( akedük ) ve 400 m lik eksik kanal inşaatının tamamlanması için yaklaşık % 15 keşif  artışına ihtiyaç bulunmaktadır. İhale kapsamındaki 20 000 ha sulama şebekesinin yapımının, ikmal inşaatı adı altında ayrıca ihale edilmesi düşünülmektedir. Parasal gerçekleşme %90, fiziki gerçekleşme %50 civarındadır.

 

1.10.1.1.3. Vezirköprü  Projesi

Samsun ili Vezirköprü ilçesi Bayram Köyü yakınında İstavroz Çayı üzerinde inşa edilmekte olan Vezirköprü Barajında depolanacak 60 milyon m3 su ile Vezirköprü Ovasında 10 964 hektar alanın sulanması hedeflenmiştir. Vezirköprü projesi 1993 yılında TBMM Plan-Bütçe Komisyonunda verilen önerge ile Vezirköprü barajı 04.11.1993 tarihinde ihale edilmiştir. 2005 yılı  Ekim  ayı itibariyle   tamamlanarak  su  tutma  işlemi  gerçekleştirilmiştir. 1996 yılı sonunda ihale edilen bu işte sözleşme ve tescil işlemlerini müteakip 15.03.1997 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Vezirköprü ovasında 9 657 ha tarım alanının sulanmasını öngören bu inşaatımızda bugüne kadar toplam 2 440 m iletim tüneli açılarak, beton kaplaması ve kontak enjeksiyonu yapılmıştır. Ayrıca, iletim tüneli ile vana odası arasındaki 60 m uzunluğundaki sağ sahil duvarı inşa edilmiştir. Ancak Genel Müdürlüğümüzce sulama şebekesi tipinin kısmen veya tamamen borulu sulamaya çevrilmesi yönünde alternatifli fizibilite çalışması yapılması istenmiştir. Bu doğrultuda Bölge Planlama Şube Müdürlüğümüzce revize planlama raporu hazırlanarak sulama sistemi klasik basınçlı borulu sisteme çevrilmiş, yeni sulama alanı 10  964 ha ‘a çıkarılmıştır. Basınçlı borulu sisteme göre kati proje revizyonu çalışmalarına devam edilmektedir.

10 964  ha sulama alanına sahip bu iş kapsamında 2005 yılı sonuna kadar 2 440 m iletim tüneli açılarak beton kaplaması ve kontak enjeksiyonu yapılmıştır. 2006 yılında projeye sağlanan 3,5 milyon YTL  ve yılı içinde sağlanan 5 milyon YTL ek ödenekle Revize ödenek 8,5 milyon YTL’ ye çıkarılmış ve bu ödenekle iletim tünelindeki boru montajı tamamlanmış, ana boru hattı için boru ihzaratı yapılmış ve 5 725 m boru döşenmiştir. 10 964  ha sulama alanına sahip bu iş kapsamında 2005 yılı sonuna kadar 2 440 m iletim tüneli açılarak beton kaplaması ve kontak enjeksiyonu yapılmıştır. Bunun için 10 milyon YTL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Boru siparişlerinin bir an önce verilebilmesi için bu ek ödeneğin inşaat sezonu başında sağlanması önem taşımaktadır. Toplam proje bedeli 110 milyon YTL olup bugün itibarıyle 30 milyon YTL  harcanmıştır. Parasal gerçekleşme %28, fiziksel gerçekleşme %20 civarındadır.

2008 yılından itibaren 3 yıllık periyot içinde ortalama her yıl 27 milyon YTL ödenek tahsis edilirse sulama inşaatı  2010 yılı sonunda ikmal edilecek ve yaklaşık 11 000 ha tarım alanı sulamaya açılacaktır. sulama inşaatı tamamen ikmal edilerek işletmeye açılacaktır.

 

1.10.1.1.4. Ladik- Derinöz Projesi

Samsun ili Ladik ilçesi yakınlarında Derinöz deresi üzerinde Derebaşalan Köyü’ne 2 km mesafede inşa edilen Derinöz Barajında depolanacak 21,12 milyon m3 su ile Ladik ve Derinöz Ovalarında 4 690 hektar arazinin sulanması amaçlanmıştır. Derinöz barajı inşaatı 01.10.1990 tarihinde ihale edilmiş olup, barajın  gövde ve dolusavak inşaatı ve batardolar  tamamlanmış ve baraj 2003 yılında işletmeye açılmıştır.
Ladik ve Derinöz Ovaları sulaması inşaatı  klasik sulama şebekesi iptal edilerek  basınçlı borulu sulama şebekesi olarak revize edilmiş  , revize planlama raporuna  göre ; 4 690 ha toplam sulama alanının   4 124 ha lık bölümünün Derinöz barajından basınçlı borulu sistemle, 566 ha lık bölümünün ise Ladik göletinden klasik sistemle sulanması önerilmiştir. 

Bugün itibarıyla 5 203 m lik iletim kanalının açılımı ve çelik boru döşenmesi tamamlanmış ve  km : 0 +000 ile km: 0+300 arasında noksan kalan iletim kanalı betonu tamamlanarak toplam 5 203 m olan iletim kanalındaki imalatlar ikmal edilmiştir. Ayrıca çeşitli çap ve atülerde 31 884 m HDPE boru ve yine  çeşitli çap ve atülerde 1 925 m CTP boru ve buna ait özel parçaların ihzaratı yapılmıştır.
  
2006 yılında 3,4 milyon YTL ‘lik ödenekle kısmen de olsa 800 ha’lık tarım alanı sulamaya açılmıştır. 2007 yılı ödeneği ile 600 ha tarım alanı daha sulamaya açılacaktır. Bunun için 2 milyon YTL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 2007 yılı fiyatlarıyla maliyeti 35 milyon YTL dir. 

2006 yılı sonu itibarıyla 26 milyon YTL lik harcama yapılmıştır. Yaklaşık % 100 keşif artışına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla toplam maliyet 70 milyon YTL’ye baliğ olmaktadır. Parasal gerçekleşme %74, fiziksel gerçekleşme %35 civarındadır.

Önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl ortalama 14 000 000 YTL ödenek tahsis edilmesi durumunda 2010 yılı sonunda iş ikmal edilmiş ve yatırım programından çıkartılmış olacaktır.

1.10.1.2. Raporları Hazırlanmış Olup 2008 Yılı Yatırım Programına Yeni Teklif Edilen Projeler

 

1.10.1.2.1. Büyük Su İşleri Projeleri

Samsun İlimizde 2008 Yılı Yatırım Programına teklif edilen Büyük Su İşleri Projesi bulunmamaktadır.

 

1.10.1.2.2. Küçük Su İşleri Projeleri

Küçük su işleri grubundan Samsun ili dahilinde önceki yıllarda raporları hazırlanmış olup, 2008 yılı uygulama programına yeni teklif edilen konular aşağıda gösterilmiştir.

2008 YILI UYGULAMA PROGRAMINA  TEKLİF EDİLEN İŞİN ADI

 

FAYDASI

 

TOPLAM  KEŞİF

2008 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN

 

KEŞİF

NAKİT

    YERÜSTÜ SULAMALARI

 

 

 

 

1- SAMSUN-KAVAK DİVANBAŞI GÖLETİ VE
     SULAMASI

320 ha Arz.Sul.

2 750 000

275 000

275 000

    TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU

 

 

 

 

1- SAMSUN HAVZA DERESİ SEL KAPANI

1 İlçe

6 500 000

650 000

650 000

2- SAMSUN LADİK POLAT KÖYÜ  OLUKDERE, 
     DEĞİRMENDERE

1 Mah.

220 000

1

1

3- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ ALANŞEYHİ KÖYÜ
     KÖSEDERE

1 Mah.

275 000

1

1

4- SAMSUN AYVACIK CAMİ DERESİ TERSİP BENDİ   

1 mah.

7 000 000

700 000

700 000

    TAŞKIN KORUMALAR

 

 

 

 

1- SAMSUN MRK. DEMİRCİKÖY ARAZ. MERT IRMAĞI

35 ha

165 000

1

1

2- SAMSUN MRK. KURUPELİT KASABASI
    SAZAK DERESİ

1 Mah.

385 000

1

1

3- SAMSUN MRK. CANİK BELDESİ GAZİOSMANPAŞA MAH.TEKNEPINAR DERESİ

1 Mah.ve 1 tesis

495 000

1

1

4- SAMSUN ALAÇAM YENİCEKÖYÜ VE ARAZİSİNİN TAŞKELİK ÇAYI İKMALİ

1 Mah.60 ha arz.

715 000

1

1

5- SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZI KÖYÜ
    ARAZİSİ

30 ha Arz.

275 000

1

1

6- SAMSUN BAFRA İNÖZÜ KOŞACA KÖYÜ VE ARZ. AŞLIDÖNGEL VE ÇARŞUR DERELERİ

1 Mah. 8 ha Arz.

385 000

1

1

7- SAMSUN BAFRA ESENÇEY KÖYÜNÜN ÇARŞUR ÇAYI TAŞ. KOR.

1 Mah.

385 000

1

1

8- SAMSUN ÇARŞAMBA KUMKÖY KÖYÜ ARAZİSİ TEKKE DERESİ

30 ha Arz.

110 000

1

1

9- SAMSUN HAVZA İLÇE MERK. HAVZA (HACIOSMAN) DERESİ  (2.KISIM)

1 mah.

1 200 000

120 000

120 000

10- SAMSUN HAVZA YENİÇEKÖY TERSAKAN ÇAYI

1 Mah.

247 500

1

1

11- SAMSUN LADİK İLÇ.MRK.YANDERELER

1 İlç.Mrk.

275 000

27 500

27 500

12- SAMSUN TERME KOCAMAN KÖYÜ ULUDERE MAH.ARZ.KOCAMAN DERESİ

1 mah.

385 000

1

1

13- SAMSUN TERME HÜSEYİNMESCİT VE 
    KOCAMAN KÖY.VE ARZ.KOCAMAN DERESİ

1 Mah.53 ha Arz.

605 000

1

1

14- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ DURUÇAY KÖYÜ 
    KUYMA  DERESİ

1 Mah.

110 000

1

1

15- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ İLÇE MRK. NALBANTLI MAHALLESİ

1 Mah.

247 500

1

1

16- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ YARBAŞI KÖPRÜ-BAŞI BEYVİRAN VE DÜNDARDİBİ KÖY.ARZ. 

43 ha Arz.

275 000

1

1

17- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ GÖL KASABASININ
    GÖL ÇAYI

1 Mah.

467 500

1

1

18- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ ÇAL KÖY KÖYÜ
    KURU DERE

1 Mah.

605 000

1

1

19- SAMSUN V.KÖPRÜ ÇALTI KÖYÜ ÇALTI
    DERESİ

1 Mah.

385 000

1

1

20- SAMSUN TEKKEKÖY KUTLUKENT KİRAZLIK DERESİ  İKMALİ

1 Mah.

1 650 000

1

1

21- SAMSUN TEKKEKÖY ÇINARALAN KÖYÜ 
    BAKACAK DERESİ

20 ha. Arz.

220 000

1

1

22-SAMSUN ONDOKUZMAYIS DEREKÖY KAS.DEĞİRMEN DERESİ

1 mah.

1 600 000

160 000

160 000

23- SAMSUN AYVACIK KONUKLU KÖYÜ

1 Mah.

165 000

1

1

24- SAMSUN YAKAKENT İLÇE MERKEZİNİN
    GÜMENEZ DERESİ

1 Mah.

467 500

1

1

25- SAMSUN YAKAKENT KÜPLÜAĞZI ARAZİSİ
    CELEVİT DERESİ

1 Mah.

385 000

1

1

TOPLAM

2 ilçe mrk., 22 Mah.,1 tesis, 599 ha arazi taş.kor.

28 950 000

 1 932 524

1 932 524

1.10.2. Küçük Su Projeleri

 

1.10.2.1. Samsun Merkez Taflan Göleti Sulaması

Samsun – Merkez ilçeye bağlı Taflan bucağı civarındaki tarım alanlarının sulanmasını öngören ve mücavir yerleşim yerlerine içmesuyu sağlanmasını öngören ve temelden 43 m yükseklik, 436 000 m3 gövde dolgusu 2,3 milyon m3 depolama kapasitesine sahip Taflan Göleti gövde inşaatının Sulama Şebekesinden ayrı olarak 1998 yılı birim fiyatları ile (SE) olarak 640 850 YTL’ye taşeron ihalesi yapılmıştır.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve 436 000 m3 gövde hacmine sahip olan gölet  inşaatında; 220 m derivasyon tüneli ve batardo inşaatı tamamlanmış, 342 000 m³ gövde dolgusu yapılmıştır. Gövde dolgusu ve dolusavak inşaatına devam edilmektedir.

2007 yılı ödeneği ve bir miktar ek ödenekle gövde dolgusu ve dolusavak inşaatları ile dipsavaktaki müştemilat tamamen bitirilerek  yıl sonunda su tutulacaktır.

Toplam proje bedeli 12 milyon YTL olup, bugün itibariyle 10,3 milyon YTL harcanmıştır. Ek ödenek ihtiyacı 450 000 YTL ‘dir. Fiziki ve nakdi gerçekleşme %85’dir.

Sulama şebekesinin borulu sisteme dönüştürülmesi için planlama revizyonu yapılarak tasdike sunulmuştur.Planlama raporunun tasdikini müteakip, proje çalışmalarına başlanılacak olup, 2008 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. 406 ha alanı sulayacak olan proje için 3 milyon YTL’ye ihtiyaç duyulmaktadır.

Toplam kamulaştırma alanı 28,75 ha (sulama hariç), toplam kamulaştırma bedeli 1,1 milyon  YTL olup, gölet kamulaştırma çalışmaları bitirilmiştir.

 

1.10.2.2. Samsun Havza Dereköy Göleti Ve Sulaması

Havza ilçesine bağlı Dereköy civarındaki tarım alanlarının sulanmasını öngören ve temelden  51,20 m yükseklik, 1,4 milyon m3 gövde dolgusu ve 9,6 milyon m3 depolama kapasitesine Havza ilçesine bağlı Dereköy civarındaki tarım alanlarının sulanmasını öngören ve sahip Dereköy Göleti ile  1 183 ha arazinin sulama şebekesi inşaatı ile birlikte 1992 yılı birim fiyatları ile  (SE) olarak 38 096 YTL’ye taşeron ihalesi yapılmış ve alınan keşif artışları neticesinde ihale bedeli 107 702 YTL olmuştur. 

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve 1,4 milyon m3  gövde hacmine sahip olan gölet inşaatı daha önceki yıllarda tamamlanarak su tutulmuştur. Sulama şebekesi ise tamamlanmak üzeredir. 2007 yılı ödeneği ve bir miktar ek ödenekle iş tümüyle ikmal edilecek ve 1 183 ha tarım alanı sulamaya açılmış olacaktır.  Fiziki ve nakdi gerçekleşme % 97’dir.

Gölette kamulaştırma çalışmaları tamamen bitirilmiştir. Sulama şebekesinde kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir.

 

1.10.2.3. Samsun Havza Hacıdede Göleti Ve Sulaması

Havza ilçesine bağlı Hacıdede köyü civarındaki tarım alanlarının sulanmasını öngören ve temelden 44 m yükseklik, 603 000 m3 gövde dolgusu ve 3,6 milyon m3 depolama kapasitesine sahip Hacıdede Göleti ile 520 hektar arazinin Sulama Şebekesi inşaatı birlikte 1994 yılı birim fiyatları ile   (SE) olarak 32 265 YTL’ye taşeron ihalesi yapılmış ve alınan keşif artışı neticesinde ihale bedeli 71 687 YTL olmuştur.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve 600 000 m3  gövde hacmine sahip olan gölet inşaatı 2005  yılında  tamamlanarak su tutulmuştur. 2007 yılı ödeneği ile sağ sahildeki ana kanal ve sanat yapıları tamamlanacak ve 115 ha’lık tarım alanı sulamaya açılacaktır. Sol sahildeki sulama şebekesinin borulu sisteme dönüştürülmesi için planlama revizyonu çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandığında kalan bölümlerin yeniden ihale edilebilmesi için 2,5 milyon YTL keşif bedelli Hacıdede Göleti Sulaması ikmal inşaatı işi yatırım programına dahil edilmiştir. İhalesinin 2008 yılında yapılması planlanmaktadır.

Gölette özel mülkiyete konu alan olmadığından kamulaştırma yapılmamıştır. Sulama şebekesinde kamulaştırılacak alan 25 ha olup, kamulaştırma bedeli 625 000 YTL ‘dir.

 

1.10.2.4. Samsun Vezirköprü Duruçay Göleti Ve Sulaması  

Vezirköprü ilçesine bağlı Duruçay köyü civarındaki tarım alanlarının sulanmasını ve mansapta yer alan bir kısım yerleşim yerlerine içmesuyu sağlanmasını öngören Duruçay Göleti ile 2 128 ha arazinin Sulama Şebekesi inşaatı birlikte 1994 yılı birim fiyatları ile (SE) olarak 42 536 YTL’ye taşeron ihalesi yapılmış ve alınan keşif artışı neticesinde ihale bedeli 104 209 YTL olmuştur.

Kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde ve 300 000 m3 gövde hacmine sahip olan gölet inşaatı daha önceki yıllarda tamamlanarak su tutulmuştur. Sulama şebekesi klasik sistemden borulu sisteme dönüştürülmüş ve sulama alanı 800 ha artırılarak  2 128 ha’a çıkartılmıştır. S1 Ana Kanalı nın 5 494 m lik bölümündeki CTP boru montajı tamamlanmıştır. Sulama şebekesi inşaatına devam edilmektedir.

Bu yılki ödeneği ile mevcut ihale kapsamında tamamlanması planlanan 350 ha’lık bölümde çalışmalara devam edilecek, işin kalan bölümlerinin tamamlanması için 2,8 milyon YTL ek ödenek gerekmektedir. Ancak proje sahasının yüksek rakımlı bölgede olması nedeniyle yıllık çalışma süresi oldukça kısadır. Bu nedenle öncelikle 800 000 YTL ek ödenek gerekli olup, bu ödenekle 6,6 km yedek boru hattı tamamlanarak kısmen de olsa 175 ha ‘lık bölüm sulamaya açılacaktır.

Geride kalan 1 778 ha’lık bölüm yeniden projelendirilerek  15 milyon YTL toplam keşif bedelle Yatırım Programına yeni iş olarak  dahil edilmiştir. 2008 yılında ihalesi yapılarak 3 yıl içinde bitirilmesi hedeflenmiştir.

Gölette kamulaştırma çalışmaları tamamen bitirilmiş, Sulama şebekesi ana kanallarında kamulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir.

 

1.10.2.5. Samsun Yılandere Islahı Sel Kapanı

Samsun’un çevre sorununa önemli bir katkı sağlayacak olan Yılanlıdere Sel Kapanı’nda; derivasyon tüneli ve dolusavak inşaatları tamamlanmış olup, gövde dolgusu inşaatı çalışmaları devam etmektedir.  Toplam gövde hacmi 565 800 m3 olup, 2006 yılı sonu itibarıyla,  336 950 m3 dolgu yapılmıştır.

2007 yılı ödeneği 500 000 YTL olup, 300 000 YTL ek ödenek sağlanması durumunda inşaat tamamlanarak iş Yatırım Programından çıkarılacak, Samsun ilinin çöp istasyonu taşkınlardan korunmuş ve suyun çöple teması neticesinde çevreye vereceği zararlar önlenmiş olacaktır.

Büyük Su Projeleri ( YTL):

 

 

Proje Adı

Mevcut Durumda Dekara Gelir

Projeli Durumda Dekara Gelir

 

Dekara Gelir Artışı
 

Proje İle Oluşacak Toplam Gelir Artışı

1. BAFRA OVASI SULAMASI PROJESİ

-33

108

141

53 537 243

2. ÇARŞAMBA OV SUL. DRENAJI PRJ.

190

235

163

  122 322 698

3.VEZİRKÖPRÜ PROJESİ 

17

414

397

34 349 950

4.LADİK DERİNÖZ PROJESİ

32

356

324

11 092 947

Büyük Su Projeleri Toplamı

 

 

 

221 302 839

Küçük Su Projeleri (YTL):      

 1.  DEREKÖY GÖLETİ

71

465

394

2 686 736

 1.  HACIDEDE GÖLETİ

145

830

554

2 004 604

 1.  DURUÇAY GÖLETİ

111

759

571

10 312 480

 1. TAFLAN GÖLETİ

56

416

360

1 254 869

Küçük Su Projeleri Toplamı

 

16 258 689

2. Hayvancılık

2.1. Hayvan Varlığı

 

2.1.1. Yıllar İtibariyle Küçükbaş-Büyükbaş Hayvan Varlığının Gelişimi(Adet/Yıl):

Hayvan Varlığı

 

2002

2003

2004

2005

2006

A-Küçükbaş Hayvan

264.469

242.740

192.579

198.389

195.017

1-Koyun

192.041

166.760

133.390

139.216

137.199

2-Kuzu ( 1yaşına kad.)

58.820

62.951

46.584

48.455

46.954

3-Kıl Keçi

13.608

13.029

12.605

10.718

10.864

B-Büyükbaş Hayvan

311.772

316.352

291.610

298.904

297.144

1-Sığır

231.375

298.166

276.707

285.437

284.882

a-Kültür

23.285

33.440

27.706

32.797

31.696

b-Melez

111.993

144.387

140.310

140.677

141.407

c-Yerli

96.97

120.339

108.691

111.963

111.779

3-Manda

17.115

18.186

14.903

13.467

12.262

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

2.1.2. Yıllar İtibariyle Kanatlı Hayvan Varlığının Gelişimi (Adet/Yıl):

Kanatlı Hayvan Varlığı

 

 

 

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

1-Tavuk

4.4749.500

1.541.575

1.531.650

1.820.306

2.317.563

2-Hindi

32.600

32.275

29.058

30.766

29.188

3-Ördek

75.850

77.580

72.970

69.927

68.078

4-Kaz

58.405

38.265

39.022

43.656

44.394

Toplam

4.646.355

1.689.695

1.672.700

1.964.655

2.459.223

  Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

2.1.3. 2006 Yılı İlçeler Bazında Hayvan Varlığı

İlçeler

Sığır Manda

Koyun Keçi

At-Katır

Eşek

Kanatlı

Arı Kol.

Merkez

32.170

7.120

370

482

135.000

10.000

Alaçam

17.955

20.675

890

960

757.820

2.975

Asarcık

12.790

2.150

534

1.900

35.350

1.030

Ayvacık

7.810

1.981

133

1.500

5.200

1.090

Bafra

40.000

32.000

1.000

125

145.500

11.000

Çarşamba

35.327

5.865

79

97

341.000

5.100

Havza

23.872

8.704

487

510

136.000

6.105

Kavak

18.519

6.300

235

650

505.000

2.410

Ladik

13.089

13.860

356

875

18.436

1.890

19.May

9.100

1.500

37

7

24.960

3.090

Salıpazarı

5.482

600

162

164

26.577

6.598

Tekkeköy

17.062

11.429

175

38

2.000

3.120

Terme

22.864

4.883

530

82

239.416

23.960

Vezrköprü

35.450

65.750

700

900

35.000

3.500

Yakakent

5.654

11.525

612

570

7.570

1.120

Toplam

297.144

195.017

6.300

8.860

2.414829

82.988

Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü

Not: Kedi-Köpek sayısı hakkında istatistiksi çalışma mevcut değildir.

2.2. Kümes Hayvancılığı

 

2.2.1. Tavuk İşletmelerinin Faaliyet Durumları

İşletmenin Yönü

Sayısı

Faal

F.Değil

Civ Civ Yet.

1

1

Broiler Yet.

102

148

Yumurta Tav.

14

16

Entegre Tes.

1

1

Toplam

118

155

     Kaynak : Tarım İl Müdürlüğü

2.3. Arıcılık

 

2.3.1. Yıllar İtibariyle Arıcılık Faaliyetinin Gelişimi

Arıcılık Durumu

Yıllar

2002

2003

2004

2005

2006

Kovan Sayısı (Adet)

82.502

83.224

76.213

78.133

82.988

Bal Üretimi (Kg)

963

1.693

1.349

1.275

1.261

Balmumu (Kg)

116

121

115

158

105

    Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

2.4. Süt Sığırcılığı

 

2.4.1. 2006 Yılı Süt Toplama Merkezleri ve Kapasiteleri

İlçesi

Köyü

Kapasitesi (ton)

Alaçam

Karlı

3

Asarcık

Merkez

3

Bafra

Koşuköy
Merkez

3
2,5

Çarşamba

Dikbıyık
Ağacagüney
Kemer

2,5
2,5
3

Havza

Çayırözü
Sivrikese

4
2,5

Merkez

Yukarıavdan

3

Kavak

Merkez

3

Ladik

Ağacakaya
Ayvalı
Aşağıgölyazı

2,5
3
3

Salıpazarı

Merkez
Avut

2,5
2,5

Vezirköprü

Çekalan
Merkez
Bahçekonak
Yeniçelik
Narlısaray
Göl
Hayranlı

1
2,5
2,5
2,5
3
3
3

Yakakent

Merkez

3

2.5. Hayvan Sağlığı Çalışmaları

 

2.5.1. Hastalık Mücadele Bilgileri (31 Aralık 2006)

Hayvan hastalıklarından Şap’ın görülme sayısı 532.455, Şarbon görülme sayısı 56.833, Koyun Brucellosi görülme sayısı 2.490, Sığır Tüberkülozu görülme sayısı 330, Sığır Brucellosi görülme sayısı 230,kuduz görülme sayısı 4.306, Pullorum görülme sayısı 0, Newcastle görülme sayısı 12.660’dır.Hastalık Cinsi

 

Sayı

 

Hastalık Cinsi

 

Sayı

Şap

532.455

Şarbon

56.833

Koyun Brucellosi

2.490

Kuduz

4.306

Sığır Tüberkülozu

330

Pullorum

-

Sığır Brucellosi

230

Newcastle

12.660

      Kaynak : Tarım İl Müdürlüğü

 

2.5.2. Küpeleme Faaliyetleri 2006

İlçeler

Takılan Küpe Sayısı

Merkez

16.559

Alaçam

15.136

Asarcık

5.601

Ayvacık

8.169

Bafra

32.587

Çarşamba

27.045

Havza

13.800

Kavak

3.331

Ladik

8.094

19.May

15.373

Salıpazarı

5.993

Tekkeköy

13.057

Terme

12.611

Vezirköprü

28.250

Yakakent

4.528

Toplam

210.114

 

 

2.5.3. Poliklinik Çalışmaları 2006

Hayvan Nevi

Muayene ve Tedavi
 Edilen Hay.Sayısı

Sığır

2.166

Manda

39

Koyun

259

Keçi

21

Tek Tırnaklı

10

Köpek

234

Kedi

24

Kanatlı

69

TOPLAM

2.822

 

 

2.5.4. Suni Tohumlama Çalışmaları

İlimizde merkez dahil 15 ilçede suni tohumlama çalışmaları özel veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır.İlimiz genelinde 68 veteriner hekim ile sürdürülen suni tohumlama çalışmalarında Holstein,Simental,Montofon,Jersey,vb. ırklar tohumlanmaktadır. 2006 yılında 48.080 baş hayvana suni tohumlama yapılmış,2007 yılında 30.600 baş ineğin suni olarak tohumlanması programa alınmıştır.

 

2.5.5. Tabii Tohumlama 

2005/8503 sayılı hayvancılığın desteklenmesi hakkındaki bakanlar kurulu kararı ve buna istinaden çıkarılan tebliğ tarihli genelgeler kapsamında ilimizde tabi tohumlama boğa barınakları bakanlığın görüşü doğrultusunda kapatılmıştır.

 

2.5.6. Soy Kütüğü Çalışmaları

Türk-Alman işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan "Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi" projesi anlaşması 22 Kasım 1990 tarih ve 20703 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin Amacı: Türkiye de seçilmiş bölgelerde ülke şartlarına uygun yetiştiricilik, bilgi sisteminin yerleştirilmesi ve yetiştirici birliklerinin kurulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 05.01.1996 tarihinde ilimizde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kurulmuştur. Birliğin merkezi Samsun da olup, Vezirköprü ve Bafra,Havza ilçelerinde birer şubesi vardır. Toplam 420 üyesi mevcuttur.5 tanede kooperatif üyesi bulunmaktadır. Kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği çalışmalarından beklenen sonuçlar;

 • Enformasyon sisteminin kurularak yetiştiriciden proje merkezine, proje merkezinden yetiştiriciye bilgi akışının sağlanması,
 • Islah edilmiş damızlık materyalde artış ve sonuçta hayvan ıslahı amacıyla daha fazla kültür ırkı sığırın ithal edilme zorunluluğunun ortadan kalkması,
 • İlgili kuruluşlar arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanması,
 • Süt piyasasının çiftçiye menfaat getirecek şekilde düzeltilmesi,
 • Kendini yönetebilen bir yetiştirici birliğinin gelişimini sağlamak,
 • Gelişmiş üretim tekniklerinin kurulmasıdır.

İlimizde 2006 yılı sonu itibariyle halen yürütülmekte olan Sığır yetiştiriciliği enformasyon sistemi, projesi ve damızlık sığır yetiştiricileri birliği kapsamında 10 ilçede 420 aktif işletmede toplam 7.350 dişi materyal ve 1500 erkek hayvan ile çalışmalar yürütülmektedir.Ayrıca önsoy kütüğü projesi kapsamında 68.250 dişi ve 8.027 erkek materyal bilgisayar ortamına kaydedilmiştir.İşletme bazında kayıtlama, numaralama, aylık süt ölçümleri, üç ayda bir sütte yağ kontrolleri yapılmaktadır.

2005 yılı sonu itibariyle 5.800 yeni doğan buzağıda numaralama işlemi gerçekleştirilmiştir.  

2.6. Hayvansal Üretim

 

2.6.1. Yıllar İtibariyle Kesilen ve Sağılan Hayvan Sayısı

Kesilen ve Sağılan Hayvan Sayısı (Adet)

Yıllar

2002

2003

2004

2005

2006

1-Sağılan Hayvan Sayısı

147.927

245.110

215.507

223.282

237.394

2-Kesilen Hayvan Sayısı

64.440

35.924

56.243

47.987

58.493

Toplam (1+2)

212.367

281.034

271.750

271.269

295.887

     Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

2.6.2. Yıllar İtibariyle Hayvansal Üretimler  

Kırmızı et üretimi;2002 yılında toplam üretim 5.314 tondur. Bunun 4.867 tonu büyükbaş hayvan, 447 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 70.358 adet olup; bunların 40.558 adedi büyükbaş hayvandan,29.800 adedi küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.2003 yılında toplam üretim 5.144 tondur. Bunun 4.875 tonu büyükbaş hayvan, 269 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 26.298 adet olup; bunların 15.916 adedi büyükbaş hayvandan,10.382 adedi küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.2004 yılında toplam üretim 4.746 tondur. Bunun 4.406 tonu büyükbaş hayvan, 340 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 56.243 adet olup; bunların 29.856 adedi büyükbaş hayvandan,26.387 adedi küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.  2005 yılında toplam üretim 3.816 tondur. Bunun 3.519 tonu büyükbaş hayvan, 297 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 47.987 adet olup; bunların 25.140 adedi büyükbaş hayvandan,22.847 adedi küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. 

 • 2006 yılında toplam üretim 57.287 tondur. Bunun 31.494 tonu büyükbaş hayvan, 25.793 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. 

 

Yıllar

2002

2003

2004

2005

2006

Kırmızı Et (ton)

5.314

5.144

4.746

3.816

4.721

Büyükbaş

4.867

4.875

4.406

3.519

4.397

Küçükbaş

447

269

340

297

324

Deri (adet)

70.358

26.298

56.243

47.987

57.287

Büyükbaş

40.558

15.916

29.856

25.140

31.494

Küçükbaş

29.800

10.382

26.387

22.847

25.793

     Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü

 

 2.6.3. Hayvansal Ürünler İthalat ve İhracat Verileri (2006)

İTHALAT

İHRACAT

Ürün

Ülke

Miktar
(Adet)

Ürün

Ülke

Miktar
(kg)

Koyun Derisi

Rusya

39.030

Hindi Derisi

Özbekistan

393.482

Sığır Derisi

Rusya,
Kazakistan

12.320

Hindi Deri Kıyması

Özbekistan

20.000

İşlenmiş Deri

Rusya

59.595

Hindi Kıyması

Azerbaycan

82.000

Yarış Atı

Rusya

5

Tavuk Derisi

Özbekistan

1.095.452

 

 

 

Tavuk Deri Kıyması

Kazakistan

21.000

 

 

 

Tavuk Kıyması

Özbekistan

250.000

 

 

 

Köpek

Tunus

1 Adet

 

 

 

Hint Horozu

Hollanda

2 Adet

 

 

 

Köpek

Rusya

1 Adet

 

 

2.6.4. Tarım Ürünleri İthalat Hizmetleri ( 2006 )

Ürünün Adı

Miktar(kg,Adet)

Çeltik

2.656.850

Ekmeklik Buğday

59.237.107

Yemlik Mısır

1.502.750

Kabak Çekirdeği

522.948

Ay Çekirdeği

8.592.450

Ayçiçeği Küspesi

40.573.327

Buğday Kepeği

25.711.583

Kabuklu Ceviz

1.468.940

Ceviz İçi

2.389.213

Kuru Fasulye

177.155

Şeker Kamışı Melası

18.800.000

Cam Kavanoz

1.320.521 Adet

Soya Fasulyesi Küspesi

10.999.165

Soya Fasulyesi

16.178.929

Pirinç

84.548

Gıdalık Mısır

26.349.015

Kaplıca Kızıl Buğday

1.000.000

Hurma

38.200

Şeker Pancarı Melası

2.996.900

Mısır Grizi

2.399.954

Ham Ayçiçeği Tohum Yağı

5.467.860

Plastik Kap

45.596 Adet

Plastik Su Deposu

874 Adet

Kuru Pancar Posası

2.668.858

Sülf itli Kağıt

692.871Adet

Karton Kutu

25.200 Adet

 

 

2.6.5. Tarım Ürünleri İhracat Hizmetleri (2006)

Ürünün Adı

Miktar(kg)

İç Fındık

2.862.000

Kuru Yemiş

137.299

Mısır İrmiği

5.167.844

Mısır Unu

25

Buğday Unu

14.258.000

Şekerleme

321.407

Limon Sosu

1.725

Kabuklu Fındık

25.477

Mısır

30

Salamura Bağ Yaprağı

792

Pastamiks Krem Şanti

20

 

 

2.6.6. Deniz Ürünleri İhracat Hizmetleri (2006)

Cinsi

Toplam (kg.)

Ülkesi

Deniz Salyangozu Eti

172.000

Kore

Deniz Salyangozu Eti

20.000

Japonya

Deniz Salyangozu Eti

20.000

Çin

Deniz Salyangozu Eti

5.000

Tayvan

Hamsi

19.008

Avusturya

Hamsi

9.852

A.B.D

Hamsi

2.886

Almanya

Palamut

5.580 Adet

Tayvan

Sardalya

5.070

Almanya

Mezgit

4.368

Almanya

Palamut

4.053

Almanya

 

 

2.6.7. Hayvan Sevkleri (2006)(Adet)

Sığır-Manda

19.551

Koyun Kuzu

36.982

Keçi-Oğlak

255

Tek Tırnaklı

224

Arı Kovanı

28.447

Kanatlı

211.425

 

 

2.6.8. Hayvan Pazarı ve Borsa Bilgileri (2006)

İlçeler

Hayvan Pazarı

Ruhsatlı

Ruhsatsız

Toplam

Alaçam

 

1

1

Asarcık

 

1

1

Bafra

 

1

1

Çarşamba

 

1

1

Havza

 

1

1

Kavak

 

2

2

Terme

 

1

1

Vezirköprü

 

1

1

Toplam

-

9

9

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

2.6.9. Su Ürünleri

 

2.6.9.1. Yıllar İtibariyle Su Ürünleri Varlığının Gelişimi (Ton/Yıl)

Su Ürünleri Varlığı

Yıllar

 

2002

2003

2004

2005

2006

Deniz Ürünleri

21.305

26.751

28.330

10.415

12.589

Kültür Balıkçılığı

241

126

210

378

766

Tatlı Su ürünleri 

149

151

208

165

176

Toplam

21.695

27.028

28.748

10.958

13.531

     Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü

 

2.6.9.2. Su Ürünleri Üretim Miktarı (2006)

Balıkçılık Çeşidi

Balık

Miktarı (ton)

Deniz Ürünleri

Hamsi

8.497

Mezgit

776

Palamut

1.038

Diğer

2.278

Kültür Balıkçılığı

Alabalık

766

Aynalı Sazan

115

Deniz Alabalığı

-

Tatlı Su Balıkçılığı

Sazan

88

Kefal

17

Akbalık

23

Diğer

8

 

Bu yazı 3657 defa okundu.


İçerik Hakkında Yorumlar
Bu içerik hakkında henüz yorum yapılmamış
Yorum Yapmak İçin Tıklayın
Ad Soyad :
E-Mail :
Yorum :
(Maximum: 400 karakter) karakter kaldı.
   
BlogMarks Delicious Digg FaceBook Google Mixx MySpace TechNorati Reddit Twitter Yahoo Buzz
SON EKLENEN İÇERİKLER
Yaşar DOĞU
Ünlü Türk güreşçisi Yasar Doğu, 1913 yılında Samsun un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu... Devamı
Ferhan ŞENSOY
26 Şubat 1951 tarihinde Samsun un Çarşamba ilçesinde doğdu. Yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni. .. Devamı
Samsun Çeşmeleri
Samsun İli Tarihi Çeşmeleri.. Devamı
Levent KIRCA
Üstad Levent Kırca 1948 yılında Samsun da doğmuştur... Devamı
KIVRATMA
Hafif şekerli, bol cevizli ve kuru baklava tadını sevenlerin kaçırmak istemeyeceğini düşündüğüm bu geleneksel tarifi, hemen öğrenip sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. .. Devamı
Samsun Geçim Kaynağı (Ekonomi)
Samsun ilinin ekonomik yapısını oluşturan sektörlerin başında tarım sektörü gelmekle birlikte sanayi, hayvancılık ve turizm de önemli bir yer işgal etmektedir. .. Devamı
ÜYE ALANI
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol
Şifremi Unuttum!
KATEGORİLER
YAZARLAR
ABONE OLUN
E-Mail adresinizi girerek sitemizdeki gelişmelerden haberdar olun.
SOSYAL AĞ
Twitter Facebook
HABERLER